Tájékoztatjuk, hogy a magasabb felhasználó élmény érdekében cookie-kat használunk. Amennyiben a cookie-k használatát nem fogadja el, úgy elképzelhető, hogy a honlapot csak korlátozottan tudja használni. Elfogadom
Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018. május 25.

 

A KEDD Kulturális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő vagy KEDD Kft.) mint a www.kedd.net és a www.keddshop.hu portál üzemeltetője, adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

Név: KEDD Kft.

Székhely: 2011 Budakalász, Martinovics u. 11.

Cégjegyzékszám: 13-09-091297

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12845279-2-13

Telefonszám: 06-30/393-31-92
E-mail: info@keddshop.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kürti Julia (adatvedelmitisztviselo@keddshop.hu)

 

A KEDD Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.keddshop.hu/adatkezelesi_tajekoztato címen.

 

A KEDD Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

A KEDD Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A KEDD Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A KEDD Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

A www.kedd.net oldal jelenleg önállóan nem üzemel, a www.kedd.net oldalra látogatók automatikusan átirányításra kerülnek a www.keddshop.hu oldalra.

 

A KEDD Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses jogviszonyon, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

Felhívjuk a KEDD Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 

ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK

1.)

A KEDD Kft. a hírlevélre feliratkozott érintettek számára hírlevelet küld.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók tájékoztatása a www.keddshop.hu portálhoz kapcsolódó újdonságokról, akciókról, a www.keddshop.hu portál profiljába vágó egyes témákról, az eseti játékban való részvétel lehetőségéről.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

 

A kezelt adatok köre: felhasználónév és e-mail-cím, a hírlevélre feliratkozás időpontja, feliratkozáskori IP cím.

 

Az adatok törlésének határideje: amennyiben egy e-mail címről 3 egymást követő alkalommal megnyitás nélkül törlésre kerül a hírlevelünk, akkor az érintett a hírlevélről automatikusan leiratkoztatásra és adatai törlésre kerülnek. Az érintett továbbá bármikor kérheti adatai törlését, mely esetben az adattörlés a kérelem beérkezésétől számított 15 nap. Az érintett végezetül maga is leiratkozhat a hírlevélről a www.keddshop.hu portálon keresztül, mely esetben adatai azonnal törlésre kerülnek.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a hírlevél küldésének meghiúsulása.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

 

2.)

Felhasználói regisztráció. A KEDD Kft. a www.keddshop.hu portál üzemeltetett webshopban lehetőséget kínál az általa forgalmazott termékek megvásárlására regisztrált felhasználói számára.

 

Az adatkezelés célja: a vásárló saját felhasználó fiókjának létrehozása, korábbi rendeléseinek tárolása, fiók adatainak módosítása, termékek saját kívánságlistára tétele, amiket később választása szerint megrendelhet, értesítést kérhet termékről, ha raktárra érkezett, valamint felhasználó fiókjában is kezelheti hírlevélre való fel vagy leiratkozását.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) és szerződéses jogviszony.

 

A kezelt adatok köre: teljes név, számlázási és szállítási cím, e-mail-cím és telefonszám.

 

Az adatok törlésének határideje: az érintett szállítási címe, e-mail címe és telefonszáma vonatkozásában az utolsó vásárlástól számított 5 (öt) év. Az érintett számlázási adatai vonatkozásában az adatok törlésének határideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számlázástól számított 8 (nyolc) év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a felhasználó fiókban található szolgáltatások használatának elmaradása.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

 

3.)

A KEDD Kft. a www.keddshop.hu portál üzemeltetett webshopban lehetőséget kínál az általa forgalmazott termékek regisztráció nélküli megvásárlására is.

 

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) és szerződéses jogviszony.

 

A kezelt adatok köre: teljes név, számlázási és szállítási cím, e-mail-cím és telefonszám.

 

Az adatok törlésének határideje: az érintett szállítási címe, e-mail címe és telefonszáma vonatkozásában a vásárlástól számított 1 év. Az érintett számlázási adatai vonatkozásában az adatok törlésének határideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számlázástól számított 8 (nyolc) év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adásvételi szerződés megkötésének elmaradása.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

 

4.)

A KEDD Kft. a www.keddshop.hu portálra látogató felhasználók számára, eseti jelleggel, nyereményjátékokat szervez, illetve pályázatot ír ki.

 

Az adatkezelés célja: a játékban részt vevő nyertesek között szétosztott nyeremények nyerteshez történő eljuttatása, valamint a pályázati anyagok bemutatása.

 

Az adatkezelés jogalapja: a nyereményjáték tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), valamint a pályázatok tekintetében szerződéses jogviszony.

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakóhely szerinti település.

 

Az adatok törlésének határideje: a nyertes mint érintett kapcsolati adatainak megadásától számított legfeljebb 30 nap, a pályázat esetén a felhasználási szerződés megszűnését követő 5 év.

 

Adattovábbítás: a nyertesek személyes adatainak eljuttatása a kvízjátékhoz a nyereményt biztosító partner részére, valamint a futárszolgálat részére.

 

Adatfeldolgozók: A www.keddshop.hu portálon szervezett nyereményjátékhoz nyereményt biztosító partnerek.

 

Adatfeldolgozói feladat: A személyes adatok alapján a nyertes felkeresése és nyereményének átadása.

 

Az adatok törlésének határideje az adatfeldolgozók által: minden adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a nyeremény átadásától számított nyolc év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a nyereményjátékban, illetve a pályázaton való részvétel meghiúsulása.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

 

5.)

A KEDD Kft. a www.keddshop.hu portálra látogató felhasználókat hozzájárulásuk esetén, vásárlási szokásai, felhasználó szokásai alapján megfigyeli és részükre egyedi ajánlatokat kínál (Profilozás).

 

Az adatkezelés célja: egyedi ajánlatok küldése a felhasználók számára.

 

Az adatkezelés jogalapja: a nyereményjáték tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

 

A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, lakóhely, felhasználói szokások, preferenciák.

 

Az adatok törlésének határideje: amennyiben egy egyedi ajánlatot tartalmazó e-mail a felhasználó e-mail címről 3 egymást követő alkalommal megnyitás nélkül törlésre kerül a, akkor az érintett az egyedi e-mailistáról automatikusan leiratkoztatásra és adatai törlésre kerülnek. Az érintett továbbá bármikor kérheti adatai törlését, mely esetben az adattörlés a kérelem beérkezésétől számított 15 nap. Az érintett végezetül maga is leiratkozhat a hírlevélről a www.keddshop.hu portálon keresztül, mely esetben adatai azonnal törlésre kerülnek.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az egyedi ajánlatok küldésének elmaradása.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

 

6.)

Adattovábbítás:

 

A megrendelt termékek kiszállítása érdekében a szállítási adatok az alábbi futárcégek valamelyikének kerülnek továbbításra:

  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)
  • Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) 

 

Az adatkezelő számlázóprogramját:

  • Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Rt.  (székhelye: 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a)
  • PANNON SET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (székhelye: 237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. fszt. 3.) 
  • JUTA-Soft Számítástechnikai Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/A) 

 működteti, amelynek részére a számlázási adatok továbbításra kerülnek.

 

A hírlevélküldő szolgáltatást a Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.) végzi, amely részére a hírlevélre feliratkozottak e-mail címe továbbításra kerül.

 

A webáruház szoftverének üzemeltetője és az adatkezelő tárhelyszolgáltatója: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) 

melynek részére a webáruház adatai továbbításra kerülnek.

 

A bankkártyás fizetési lehetőség az OTP Bank Nyrt-n keresztül történik, mely részére a fizetési adatok továbbításra kerülnek.

 

Az utalványos fizetési lehetőség az Erzsébet utalványforgalmazó Kft-n keresztül történik, mely részére a fizetési adatok továbbításra kerülnek.

 

A könyvelés elvégzése érdekében a számlázási adatok (teljes név, számlázási cím, megbízási díj összege) az ECO PARTNER Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Nagyida u. 9 hrsz 1756/8.) 

részére kerül továbbításra.

 

Adatfeldolgozók: a KEDD Kft-vel együttműködő és a jelen 6.) pont Adattovábbítás címszó alatt felsorolásra került személyek.

 

Adatfeldolgozói feladat: A futárcégek esetében a szerződések teljesítése érdekében a megrendelt termékek házhozszállítása, a számlázási adatok tekintetében a Számv. törvénynek való megfelelés, a szoftverek üzemeletetője esetén a megrendelt szolgáltatás elvégzése, a fizetési felületeknél az alternatív fizetési módok biztosítása.

 

Adattovábbítás az adatfeldolgozók között: az adatfeldolgozók a feladatok elvégzése érdekében, és az ehhez szükséges mértékben jogosultak egymás között az adatokat továbbítani.

 

Az adatok törlésének határideje az adatfeldolgozók által: a számlázási adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számlázástól számított 8 év, az egyéb adatok tekintetében a szolgáltatás teljesítésétől számított 5 év.

 

Az adatfeldolgozók az adatkezelővel kötött megállapodásukban vállalták, hogy az adatok feldolgozása során teljes egészében betartják a GDPR és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adásvételi szerződés meghiúsulása.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

 

A KEDD KFT. ADATKEZELÉSEI

7.)

A www.keddshop.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követé-se, webanalitikai mérések.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Az adatkezelés időtartama: harminc perc

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menü-jében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyom-követés megnevezéssel van lehetőség.

 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:

http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

Honlapunk látogatottságát a Google Analytics szolgáltatás méri, de eközben személyes adatokat nem rögzít és nem továbbít számunkra.

A Google Analytics adatvédelmi szabályzata megtekinthető a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

VAGYONVÉDELEM

8.)

A KEDD Kft. a 1027 Budapest, Frankel Leó út 11-13. földszint alatt található kiskereskedelemmel foglalkozó boltjában megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként ráközelítésre alkalmas sötétben is felismerhető képet adó, infra technológiával felszerelt, színes képet közvetítő kamerák kerültek elhelyezésre. Kamerák irányulnak a vásárlói térre, az értéktárra, annak előterére, a pénztárra, a pénztárban a pénzátadó asztalra, a bolt bejáratára, a bejárat előtti közlekedőre, az értéktár mögötti folyosóra, valamint az irodai területek közlekedőire. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen tájékoztató boltban kihelyezett mellékletében találhatók.

 

A személyes adatok kezelője: KEDD Kft.

 

Az adatkezelés célja: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer üzemeltetése, törvényben biztosított jog alapján szerződésből adódó kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása a KEDD Kft. területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.

 

A kezelt adatok köre: a KEDD Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb hatvan nap [SzVMt. 31. § (4) bekezdésének a) pontja].

 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a KEDD Kft. székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

 

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag a KEDD Kft.  erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a KEDD Kft. erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

 

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a KEDD Kft.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az üzletben történő személyes vásárlás elmaradása.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges

Az érintett jogai: Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL, A KEDD KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

9.)

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

Az KEDD Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.


EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A KEDD Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A KEDD Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és WebDream Magyarország Számítástechnikai Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10.) tárhelyszolgáltatónál találhatók meg.

 

A tárhelyszolgáltató nyilatkozatában vállalta, hogy az adatok tárolása során teljes egészében betartja a GDPR és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

 

A KEDD Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A KEDD Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A KEDD Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

A KEDD Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A KEDD Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A KEDD Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

 

Az KEDD Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megforgalmazva nyújtsa.

 

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

A KEDD Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat A KEDD Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga:

 

Az érintett kérheti A KEDD Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a KEDD Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az érintett kérésére a KEDD Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

17

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A KEDD Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges keze-lése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érin-tett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül meg-adásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A KEDD Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfel-dolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Panasz az adatkezeléssel összefüggésben:

 

Amennyiben a KEDD Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: adatvedelem@keddshop.hu

 

Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu